Máte spadeno na zlaté číslo mobilního telefonu, které se snáze zapamatuje? Vhodných kombinací je celá řada.

Která čísla se dobře pamatují

Posloupnostmi nic nezkazíte – posloupnost za sebou jdoucích číslic je velmi snadno zapamatovatelná a kdo má zájem na tom, aby právě jeho číslo utkvělo v paměti co nejvíce lidem, mohl by se vydat touto cestou. Možností u mobilních telefonů je mnoho, je to řada šesti číslic za předvolbou, s nimiž se dá různě kouzlit. Posloupnost může být vzestupná i sestupná, může být rozdělena na dvě nebo na tři posloupnosti za sebou a s číslicemi od nuly do devítky máme docela mnoho možností. Jako příklad můžeme uvést 123 321, 45 45 45, 32 32 32, 4321 23, 45 56 67 a mnoho dalších.

číslice tři

Vizualizace pomáhá – když se snažíme zapamatovat nějakou novou informaci, stává se, že ji navazujeme na již prožité zkušenosti a představy ve své mysli. Podobně to funguje i u školní výuky, kdy se stává, že využijeme tzv. mnemotechnickou pomůcku. Tou mohou být u zapamatování čísel mobilů i vizuální podoby číslic. Dobře to bude fungovat tehdy, budeme-li mít vedle sebe vizuálně rozdílné symboly, jako jsou dvě jedničky, dvě pětky a dvě osmičky. A čím rozdílnější budou číslice vedle sebe, co se týče jejich vzhledu, tím lépe. Například lepší je mít vedle sebe osmičky a čtyřky 888444 než osmičky a trojky 888333, které jsou v psané formě vedle sebe velmi podobné a mohou být částečně zkreslující či matoucí.

číslice pět

Stejná čísla vedle sebe – tam je zapamatování obvykle velmi snadné, pokud si zvolíme vhodný počet a kombinaci. Trochu matoucí může být čtyři nebo pět jedniček vedle sebe a zbývající číslice jiné, tehdy je větší pravděpodobnost, že se přehlédneme a špatně si zapamatujeme přesný počet číslic, např. namísto čtyř jedniček pět. Dobře zapamatovatelné jsou např. dvě trojice vedle sebe, např. 333 555.