Zlatá čísla mobilních telefonů pro snadné zapamatování

Máte spadeno na zlaté číslo mobilního telefonu, které se snáze zapamatuje? Vhodných kombinací je celá řada.

Která čísla se dobře pamatují

Posloupnostmi nic nezkazíte – posloupnost za sebou jdoucích číslic je velmi snadno zapamatovatelná a kdo má zájem na tom, aby právě jeho číslo utkvělo v paměti co nejvíce lidem, mohl by se vydat touto cestou. Možností u mobilních telefonů je mnoho, je to řada šesti číslic za předvolbou, s nimiž se dá různě kouzlit. Posloupnost může být vzestupná i sestupná, může být rozdělena na dvě nebo na tři posloupnosti za sebou a s číslicemi od nuly do devítky máme docela mnoho možností. Jako příklad můžeme uvést 123 321, 45 45 45, 32 32 32, 4321 23, 45 56 67 a mnoho dalších.

číslice tři

Vizualizace pomáhá – když se snažíme zapamatovat nějakou novou informaci, stává se, že ji navazujeme na již prožité zkušenosti a představy ve své mysli. Podobně to funguje i u školní výuky, kdy se stává, že využijeme tzv. mnemotechnickou pomůcku. Tou mohou být u zapamatování čísel mobilů i vizuální podoby číslic. Dobře to bude fungovat tehdy, budeme-li mít vedle sebe vizuálně rozdílné symboly, jako jsou dvě jedničky, dvě pětky a dvě osmičky. A čím rozdílnější budou číslice vedle sebe, co se týče jejich vzhledu, tím lépe. Například lepší je mít vedle sebe osmičky a čtyřky 888444 než osmičky a trojky 888333, které jsou v psané formě vedle sebe velmi podobné a mohou být částečně zkreslující či matoucí.

číslice pět

Stejná čísla vedle sebe – tam je zapamatování obvykle velmi snadné, pokud si zvolíme vhodný počet a kombinaci. Trochu matoucí může být čtyři nebo pět jedniček vedle sebe a zbývající číslice jiné, tehdy je větší pravděpodobnost, že se přehlédneme a špatně si zapamatujeme přesný počet číslic, např. namísto čtyř jedniček pět. Dobře zapamatovatelné jsou např. dvě trojice vedle sebe, např. 333 555.