Je známým faktem, že internetové stránky musí mít dostatečnou sledovanost. Musí na ně zavítávat dostatečné počty lidí, aby bylo zajištěno to, že to, co je tu publikováno, nalezne své adresáty, kteří s tím naloží tak, jak to majitel takové stránky předpokládá a očekává.
Když se pak některý podobný výtvor se zájmem publika nesetkává, když jsou tu návštěvníci ojedinělí a kýžený efekt je stejně vzácný jako šafrán, není majiteli takové prezentace co závidět. Protože do oné stránky investoval čas, námahu, tvořivost a peníze a nakonec se nedočkal na oplátku toho, co mu bylo a je zapotřebí.
nakreslený počítač

Ovšem naprostá většina podobných stránek nevzniká jako nějaký pokus, jako něco ‚co by, kdyby‘. Stránky vznikají proto, že je jich dotyčným majitelům zapotřebí. A proto je vesměs nelze jenom tak zrušit s odkazem na to, že neplní-li svůj účel, nejsou k ničemu a jejich existence není zapotřebí.
Naopak – je třeba, aby tyto stránky existovaly i nadále, ovšem aby zároveň dosahovaly lepších výsledků. Čehož se ale nedá dosáhnout v duchu hesla ‚kdo si počká, ten se dočká‘. Většina majitelů neúspěšných webů by se mohla klidně i učekat k smrti, aniž by se dočkala zlepšení situace.
Stránkám, jež nedosahují žádoucí sledovanosti, se musí pomoci. A nejlepší pomoc jim mohou poskytnout odborníci na tuto tématiku, tedy ti, kdo vědí, jak zvýšit SEO. Protože je to právě tento pojem, tedy optimalizace pro internetové vyhledávače, který dává i těm nejneúspěšnějším stránkám naději na zářnou budoucnost.
orientace na internetu

Pokud tito profesionálové dobře zkontrolují dotyčný web, odstraní z něj nedostatky a zásobí ho vhodnými klíčovými slovy, dostatečně ho zaplní špičkovými redakčními články i texty určenými k propagaci tohoto webu na webech jiných, pokud se tito postarají o linkbuilding a reklamu, dojde postupem nedlouhého času k významnému obratu pozitivním směrem. Stránka se tak stane dostatečně sledovanou. A to je to nejdůležitější, na co by neměl nikdo z majitelů internetových stránek zapomínat.